NAUDOJIMO TEISĖS

Sveiki - čia peradresuotas buvote dėl to, jog mums iš tiesų patinka jūsų nuotrauka ir mes,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC located at Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nyderlandai

(kartu, „vidaXL“) prašome jūsų sutikimo jūsų nuotraukos ar judančio vaizdo platinimui („darbo“) (be visų kitų) mūsų svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose, ir, ypatingai, Instagram, Facebook ir Snapchat („Paskyros“).

Jums suteikiame galimybę reklamuoti jūsų darbą mūsų svetainėse ir mūsų paskyrose esančiuose įrašuose. Šiuo tikslu gauname jūsų aiškų sutikimą visapusiškai panaudoti prašomą Darbą ir naudoti jį komerciniams tikslams.

 I. Atsakydami į mūsų Instagram komentarą su saitažodžiu #sharemevidaxl, suteikiate mums nemokamo naudojimo teisę, kuri nėra ribojama turiniu, laiku ar teritorija:

        • naudoti, redaguoti, keisti ir naudotis jūsų Darbu mūsų svetainėse ir mūsų Paskyrose visapusiškai, įskaitant komercinės rinkodaros tikslais. Šis teisių suteikimas aiškiai apima visas žinomas ir nežinomas Internete siūlomų paslaugų ir prekių formas;

        • neribojamą teisę dauginti, padaryti prieinamą viešai ir viešai naudoti jūsų Darbą, ypatingai naudojantis skaitmeniniu jūsų vaizdo integravimu į mūsų Paskyras ir mūsų svetaines;

        • reklamines teises, t.y. teisę Darbu naudotis reklamuojant vidaXL ir vidaXL svetainėse ir visose kitose socialinėse platformose, įskaitant ne internetu, ypatingai spaudoje ir mūsų naujienlaiškiuose siūlomas prekes;

        • teisę padaryti viešai prieinamą, kitaip tariant, teisę Darbą saugoti, ir padaryti jį viešai pasiekiamą ir paruoštą viešam naudojimui analogine ar skaitmenine forma, ir

        • teisę jūsų Darbu naudotis kartu su kito darbu.

 II. Patvirtinate, jog esate teisių, perduotų pagal I dalį, savininkas ir jog šias teises mums galite veiksmingai suteikti.

 III. Be to, patvirtinate, jog jūsų Darbo naudojimas nepažeis trečiųjų asmenų teisių, ypač tų, kurie yra nuotraukoje, ir jie sutinka su sutartiniu jūsų nuotraukos naudojimu.

 IV. Atleidžiate mus nuo trečiųjų šalių pretenzijų, yatingai bet kokių pretenzijų dėl autorių teisių ir asmeninių teisių pažeidimų, kurie gali būti pateikti prieš mus dėl naudojimosi šia sutartimi suteiktomis teisėmis. Jei žinote, kad buvo pažeistos sutartos teisės, turite nedelsdami apie tai pranešti.

 V. Norėdami pripažinti jūsų indėlį, jūsų darbo mūsų paskyrose naudojimui ir platinimui apdorojame tik reikiamą informaciją, t.y. jūsų nuotrauką pažymėtą saitažodžiu ar vidaXL prekės ženklo paminėjimu, jūsų paskyros slapyvardį, ir, išimtinais atvejais, kitą informaciją, kuria pasidalinote savo socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, jūsų elektroninio pašto adresą).

 VI. Bet kuri šalis šį susitarimą nutraukti gali įspėjusi prieš dvi savaites raštu arba elektronine forma, išsiųsdama elektroninį laišką instagram_lt@vidaxl.com.

 VII.  Bet koks šio susitarimo pakeitimas ar papildymas turi būti rašytinis arba elektroninis. Jei individuali šios sutarties ar jos dalies nuostata yra arba taps negaliojančia, tai neturi panaikinti likusių sutarties nuostatų. Tiek, kiek leidžia pasirinkti taikytina teisė, šį susitarimą reglamentuoja tik Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai.

Dėkojame,

vidaXL komanda